Kivra välkomnar ersättningsmodell för digital myndighetspost

Pressrelease

Publicerat March 18, 2021

Kivra välkomnar i sitt remissyttrande till regeringen att en ersättningsmodell för distribution av digital myndighetspost nu kommer på plats. Nu krävs marknadsmässig ersättning till brevlådeoperatörerna för att systemet ska bli långsiktigt hållbart.

Regeringen presenterade i slutet av december 2020 en promemoria med förslag på ett nytt auktorisationssystem för de digitala brevlådeoperatörer som distribuerar myndighetspost genom den statliga infrastrukturen Mina meddelanden. Om det föreslagna systemet blir lag skulle det möjliggöra för Kivra och andra digitala brevlådeoperatörer att få ersättning från staten. Idag är sista dagen att lämna synpunkter på förslaget.

– Vi välkomnar förslaget i vårt remissyttrande. Vi har väntat länge på att det ska införas ett system där staten faktiskt betalar för den post som skickas från myndigheter till medborgare, och det skulle det här systemet möjliggöra. Genom att nya brevlådeoperatörer ges möjlighet att ansluta sig löpande främjar systemet också konkurrens, innovation och utveckling av tjänsterna, säger Anna Bäck, VD för Kivra.


    Miljontals myndighetsbrev – utan ersättning
    En vanlig månad delar Kivra i snitt ut fyra miljoner digitala myndighetsbrev, allt från deklarationer och lönespecifikationer till kommunala barnomsorgsfakturor. I väntan på att en ersättningsmodell ska komma på plats har Kivra distribuerat denna typ av myndighetspost genom Mina meddelanden utan ersättning. Det har varit möjligt enbart tack vare långsiktiga ägare som är måna om att bidra till största möjliga samhällsnytta och som haft förståelse för att lagstiftning kan ta tid.

    Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram ett förslag till hur ersättningen till brevlådeoperatörer praktiskt ska utformas. En marknadsmässig ersättning är en förutsättning för att Kivra ska kunna fortsätta distribuera myndighetspost inom den statliga infrastrukturen.

    – Vi är övertygade om att Mina meddelanden kan fortsätta att bidra positivt till Sveriges digitaliseringsarbete, men de medverkande brevlådeoperatörerna måste få marknadsmässig ersättning för sina tjänster. Jag är optimistisk och ser fram emot den fortsatta dialogen med Myndigheten för digital förvaltning, säger Anna Bäck.