Tillsammans ska vi accelerera kraften av socialt entreprenörskap med siktet på Agenda 2030

Pressrelease

Publicerat February 24, 2021

Kivra och Hogia går in som ny global partner till Impact-inkubatorn Reach for Change. Med stödet från Kivra och Hogia tar Reach for Change de första stegen mot att utveckla verksamheten för att nå de uppsatta målen för 2030 via stödprogram för sociala entreprenörer.

– Vi pilotade vårt samarbete med Reach for Change för två år sedan genom initiativet Bridgit, ett globalt nätverk för kvinnliga tech-entreprenörer, och det känns fantastiskt att nu ta samarbetet till nästa nivå. Det som gör det här partnerskap så starkt är att vi har en gemensam ambition och syn på hur vi jobbar mot en grön och jämlik omställning i världen; att använda entreprenörskap och digitaliseringen som möjliggörare. Genom att slå samman våra olika kompetenser så finns alla möjligheter att skapa större förändring tillsammans, säger Anna Bäck, VD Kivra.

Kivra har tillsammans med Hogia ett samarbete där en del av intäkterna från vår gemensamma digital tjänst för lönebesked sätts av till samhällsförbättrande initiativ.

– Hogia och Kivra har en gemensam grundvärdering i att digitalisering är en av förutsättningarna för att samhället ska kunna utvecklas på ett hållbart och jämlikt sätt. Tack vare vårt gemensamma digitaliseringsprojekt kan vi investera i andra initiativ som påskyndar den utvecklingen. Över två miljoner svenskar får lön via Hogias system så potentialen att ”göra gott” är stor, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och VD.

Reach for Change lanserade i höstas sitt Impact mål för 2030 - tiodubbla samhällseffekten och nå 30 miljoner barn genom sitt stödarbete till sociala entreprenörer. Arbetet mot 2030 kommer att ha tre fokusområden: Minskad fattigdom (SDG 1), Minskad ojämlikhet (SDG 10) och klimatet (SDG 13). 

– Efter 10 års arbete av samhällsförändring i gränslandet mellan näringslivet och den sociala sektorn vet vi att det numera ställs höga krav från konsumenter och medarbetare att företag agerar som aktiva samhällsmedborgare och inte passiva sponsorer. Det är imponerande att se hur Kivra och Hogia på ett smart sätt har gjort sitt hållbarhetsarbete som en del av affärsmodellen. Detta är det nya normala och vi ser verkligen fram emot att samarbeta med dessa modiga och framåtlutande företag, vilket blir en viktigt steg mot att nå våra ambitiösa mål för 2030, säger Sofia Breitholtz, vd Reach for Change.

Om Reach for Change:
Reach for Change är en global organisation som genom accelerator- och inkubatorprogram stöttar lokala sociala entreprenörer i att utveckla sina idéer som gör livet bättre för barn och unga. Reach for Change har sedan 2010 stöttat över 1000 sociala entreprenörer i 18 länder, som i sin tur har påverkat över fyra miljoner barn. Läs mer på reachforchange.org

Om Hogia:
Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 650 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Läs mer på hogia.se