Sorry, this page is not yet available in English

Kommuni­cera tryggt med patienter

Ett flertal regioner och vårdaktörer är redan anslutna till Kivra. Och digitaliserar sin patient­kommunikation för en snabb och trygg verksamhet. Var med och gör samma omställning 2021.

Vårdkallelser blir digitala

Det finns ett stort värde i att digitalisera post. Och patient­kommunikation från vårdaktörer är ett extra bra exempel. Kallelser, provsvar och annan korrespondens. Med Kivra säkerställs att rätt information når rätt mottagare i rätt tid. Det är ett sätt att effektivisera och kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdsverksamheten. Och öka patienters delaktighet.

Nå hela vägen till era patienter

Ikon föreställande två personer som binds samman av två pilar i olika riktningar, för att visa att personerna kan dela information.

Direkt kommunikation

Med digital post snabbar vi upp processer. Och sänker kostnaderna för uteblivna vårdbesök. Kallelser och provsvar levereras direkt och kan inte försvinna längs vägen. Informationen levereras dessutom till en plats där mottagarna redan är aktiva och kontinuerligt hanterar annan viktig post. I Kivra kan ni använda kommunikations­ytor för att dirigera patienten vidare direkt till ombokning om tiden inte passar.

Ikon föreställande en låst skärm.

Säker leverans

Patient­kommunikation kan innehålla känsliga och viktiga uppgifter. Och med Kivra levereras informationen på ett tryggt sätt. Bara den avsedda patienten blir uppmärksammad om nytt brev i Kivra. Så länge den digitala brevlådan inte delas med en närstående. Och för inloggning krävs legitimering med Mobilt BankID.

Bild på en användare inuti en cirkel.

Alltid tillgängligt

Med Kivra blir posten tillgänglig vart man än befinner sig. Man behöver inte oroa sig för att missa post. Eller att ett brev ligger för länge på dörrmattan när man är bortrest. Kivra gör det också enkelt att gå tillbaka till tidigare mottagen korrespondens från vården.

2021 ökar vi omställ­ningen

Kivra klev in i vårdbranschen redan 2018. Unilabs var först ut, med provsvar i Kivra, tätt följt av Praktikertjänst Röntgen, som började med vårdkallelser. Bland anslutna aktörer finns nu även Aleris, Capio och Aqua Dental. Flera regioner och Folktandvården. Samt enskilda vårdgivare i primärvården.

Nu i samband med hanteringen av Covid-19 har efterfrågan av digitala vårdtjänster ökat. Och vi ser att omställningen till digital patientkommunikation kommer tillta. Region Stockholm har presenterat en målsättning att under 2021 erbjuda kallelser, provsvar och annan korrespondens från minst hälften av regionens mottagningar via digital brevlåda.

Är ni som vårdaktör eller region intresserad av att veta mer?

Vaccinations­intyg blir digitala

Kivra är redo att underlätta det administrativa arbetet med information om tidsbokning till och bekräftelser av vaccinering. Digitala vaccinintyg i Kivra kan bli verklighet.