Klimat­positiv

Kivra har en hållbar kärnaffär. Det är vår superkraft. Men vi nöjer oss inte där. Vi har även tagit steget att bli klimatpositiva.

Ikon föreställande ett hjärta.

För oss människor

Det ska vara lätt att göra rätt. Klimatpositiva brev och kvitton är bra för miljön. Och enkelt för dig.

Ikon föreställande ett träd.

För miljön

Att träd huggs ner för att bli brev och kvitton känns fel. Vi tänker annorlunda. Vi digitaliserar. Och bevarar skog istället.

Ikon föreställande en jordglob med en ospecificerad plats utmärkt med knappnål.

För en hållbar värld

Vi tror att företag har en avgörande roll i att göra världen bättre. Kivra har en hållbar kärnaffär. Och är dessutom klimatpositiva. Det är vårt bidrag.

En hållbar kärnaffär

Hållbarhet utgör grunden i Kivra. Det märks i flera dimensioner. Allt från en hållbar affärsmodell och långsiktigt ägandeskap. Till att vi tillhandahåller en säker tjänst. Och att vi söker "happy-happy" lösningar. Där alla ska tjäna på affären.

Men vi nöjer oss inte där. Därför har vi tagit steget att bli klimatpositiva. Det innebär att vi är först i världen med att erbjuda klimatpositiv post. För oss var det naturligt. Det finns i vårt DNA.

Klimatfrågan är sannolikt världens viktigaste fråga. Vi är många som behöver ta ansvar och agera. Och vi tror att företag har en viktig roll i att göra världen bättre. Just Kivras bidrag är en liten pusselbit i ett väldigt stort pussel. Men alla pusselbitar måste läggas. Och vi hoppas att vi kan visa ett gott exempel och inspirera andra. Dels genom en hållbar kärnaffär. Men även genom att vara klimatpositiva.

Klimatpositiv. Så går det till.

Att bli klimatpositiv består av tre delar. Analysera, minska och klimatkompensera. Vi har tagit hjälp av U&We för analys och rapport. PwC för granskning. Och ZeroMission för klimatkompensation.

1

Analysera utsläpp av växthusgaser

Utsläppen beräknas utifrån standarderna ISO 14067 och Greenhouse Gas Protocol. Resultatet delas sedan upp i tre delar. Scope 1, 2 och 3. Det innebär att hela vårt klimatavtryck räknas in.

2

Minska utsläpp

Analysen visar var de största utsläppen finns. Därefter kan vi agera för att minska utsläppen.

3

Binda minst 110 % av utsläppen

Vi bevarar skog. Träden i skogen suger ner och binder koldioxid från atmosfären. Vi klimatkompenserar för alla våra utsläpp. Och binder dessutom ytterligare 10% koldioxid.

Kivras klimatavtryck

Summering av rapport om klimatavtryck

Kivras klimatavtryck är väldigt litet. 2018 motsvarade det 72 ton CO2e. Eller 0,98g CO2e per försändelse. Läs hela rapporten

Fördelning Kivras klimatavtryck:

  • Mat och andra förbrukningsvaror (25%)
  • Inköp av elektronik (24%)
  • Tjänsteresor (14%)
  • Energi till kontoret (12%)
  • Pensionsavsättningar för anställda (12%)
  • Kivras produktion (8,1%). Energi som går åt för att driva servrar och serverhall står exempelvis för 1,4% av de totala utsläppen.

Vi minskar våra utsläpp kontinuerligt

Genom åren har vi gjort en rad förbättringar. Från att använda miljömärkt el till kontor och servrar. Till att undvika flygresor i möjligaste mån. Och primärt erbjuda vegetarisk mat på kontoret.

Vi klimatkompenserar genom att bevara skog

Vi klimatkompenserar för alla våra utsläpp. Och binder dessutom ytterligare 10% koldioxid. Det gör vi genom att bevara skog i ett projekt på Sumatra. En ö i Indonesien, som drabbats hårt av oljepalmsproduktioner. Det innebär att klimatkompensationen skapar mer värde bortom miljönytta. Förse människor och djur med renare luft till exempel.

Vi har gjort ett val att låta experter (ZeroMission) välja vilket projekt vi ska stötta. Idag bevarar vi skog. I framtiden kanske vi gör något annat. Läs mer om klimatkompensationen.

Register över klimatpositiva produkter

Clipop står för "Climate positive products". Det är ett globalt register över klimatpositiva produkter och tjänster. Kivra är först i världen med att erbjuda klimatpositiv post. Här kan du läsa mer om Clipop.

Läs mer

Vi uppdaterar sidan löpande

Arbetet med att bli klimatpositiva blev klart i december 2019. Processen tog ungefär fyra månader, från analys, till granskning och klimatkompensation. Det här är en levande sida. Vi kommer att fylla på med mer information löpande. Har du frågor eller feedback. Hör gärna av dig till Henrik Höglin (Kommunikationschef) på henrik.hoglin@kivra.com.

Frågor och svar om klimatpositiv