Kivra ställer sig bakom öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström

Blogg

Publicerat April 15, 2021

IT&Telecomföretagen har, tillsammans med andra branschföreträdare, skrivit ett öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström om att digital kunskap och programmering borde lyftas mer i skolan. Brevet undertecknades av flera olika företrädare för techbranschen, däribland Anna Bäck, vd för Kivra.

-Jag är personligen väldigt engagerad i dessa frågor. Efter att ha arbetat som CTO i många år inom techbranschen och nu som VD, ser jag behovet av fler talanger inom IT och programmering. För att uppmuntra och öka nyfikenheten kring tech håller jag med jämna mellanrum presentationer för ungdomar i skolan, på universitet och är engagerad i Power Women in Tech¹ som verkar inom branschen, berättar Anna Bäck, som även nyligen blev intervjuad i Financial Times.

- Det har blivit uppmärksammat utomlands att Stockholm verkar stort inom tech. Företag som Klarna och Spotify är banbrytande även utanför Sverige, och Stockholm är numera i topp 10 bland världens städer med flest snabbväxande företag inom tech.

Den genomgripande digitaliseringen av samhället gör techsektorn till en av de viktigaste faktorerna för sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

- Samhället har förändrats. Tidigare handlade det framför allt om att fysiskt konstruera produkter. Idag är allt från lastbilar till musik beroende av digitala lösningar. I detta är techbranschen motorn och därför behöver även skolan spegla denna förändring, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Systemutvecklare är en av de vanligaste yrkena idag, och arbetsmarknaden inom IT och systemutveckling är ljus. Utmaningen är att hitta rätt kompetens, och förhoppningen är att även fler tjejer ska hitta sitt framtid inom IT och tech.

I det öppna brevet till utbildningsminister Anna Ekström föreslår samtliga undertecknare att digital kunskap och programmering får större betydelse i skolundervisningen.

- Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle idag och ska på samma sätt genomsyra alla ämnen i skolan. Att jobba med programmering och digitalt skapande i undervisningen ger en förståelse för vårt samhälle, hur allt hänger ihop och är en förutsättning för att elever ska kunna vara delaktiga samhällsmedborgare, säger Disa Jernudd på Kodcentrum.

  1. Power Women in Tech är Nordnets karriärnätverk för kvinnor inom fintech. Syftet är att locka fler kvinnor till den nu mansdominerade techbranschen.

Läs pressmeddelandet och det öppna brevet i sin helhet

Här kan du läsa artikeln i Financial Times om hur Stockholm väcker global uppmärksamhet