Snart skickas vaccinationsbevis i Kivra

Pressrelease

Publicerat April 26, 2021

Den som vaccineras mot covid-19 kommer att kunna få ett digitalt vaccinationsbevis i Kivra. Det är nu beslutat att det Gröna beviset kommer skickas med digital brevlåda.

E-hälsomyndigheten är en av de myndigheter som fått i uppdrag att se till att digitala vaccinationsbevis kommer på plats. Den tekniska infrastrukturen ska vara klar den 1 juni i år. På sin webbplats beskriver E-hälsomyndigheten förfarandet för att få sitt digitala vaccinationsbevis. Beviset som är specifikt för Covid-19 har getts namnet Gröna beviset.

Efter genomförd vaccination kommer man kunna begära ut Gröna beviset via en kostnadsfri e-tjänst där man identifierar sig med e-legitimation. En QR-kod med all nödvändig information genereras, uppgifterna inhämtas från Nationella vaccinationsregistret. När Gröna beviset begärts ut av en privatperson skickas beviset också automatiskt till den digitala brevlåda man är ansluten till. Kivra är landets populäraste digitala brevlåda, fler än 4,2 miljoner användare kommer alltså kunna ta emot Gröna beviset i Kivra.

– Det är glädjande att se att myndigheterna har valt digital brevlåda som primär kanal för detta. När vi tog del av regeringsuppdraget tidigare i år var det tydligt att Kivra kunde vara en del av lösningen. Därför är vi väl förberedda och ser fram emot att göra det här, att se till alla kan få sitt Gröna bevis i Kivra som redan är en samlingsplats för viktiga dokument, säger Anna Bäck, VD Kivra.